საბუღალტრო მომსახურება

კომპანია ACG გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო  მომსახურებას.

პროფესიონალ ბუღალტერთა ჯგუფი გთვაზობთ ყოველთვიური ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას IFRC თანახმად, საბუღალტრო პროგრამების გამოყენებით,ასევე:

 

  • ყოველთვიური საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება;
  • საგადასახადო კონსულტაციები;
  • ფინანსური რეპორტის მომზადება;
  • პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტაციის მომზადება;
  • საბაჟო პროცედურების განხორციელება;

 

 

კომპანიის დევიზი – გადავაჭარბოთ ჩვენი კლიენტებისა და თანამშრომლების საუკეთესო მოლოდინს – ნათლად გამოხატავს ჩვენს დამოკიდებულებას კლიენტების მიმართ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *