მაიკო პაპიძე

სამუშაო გამოცდილება:

სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტრო, შპს “დექსუსი”, სახელმწიფო უზრუნველყოფის სამსახური – მთავარი ბუღალტერი;

შპს “ბიოპლუსი” ფინანსური დირექტორი;