საბუღალტრო მომსახურება

კომპანია ACG გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო  მომსახურებას.

პროფესიონალ ბუღალტერთა ჯგუფი გთვაზობთ ყოველთვიური ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას IFRC თანახმად, საბუღალტრო პროგრამების გამოყენებით,ასევე:

 

  • ყოველთვიური საგადასახადო დეკლარაციების მომზადება;
  • საგადასახადო კონსულტაციები;
  • ფინანსური რეპორტის მომზადება;
  • პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტაციის მომზადება;
  • საბაჟო პროცედურების განხორციელება;