საგადასახადო რისკების შემცირება

კომპანია ACG გთავაზობთ თქვენი საგადასახადო რისკების შემცირებას

საგადასახადო რისკების შემცირება გულისხმობს სადაზღვევო კომპანიასთან კოოპერირების შედეგად თქვენი მომავალი საგადასახადო რისკების დაზღვევას.
კერძოდ ჩვენს მიერ გაწეული აუდიტორული ან საბუღალტრო მომსახურების, საგადასახადო დეკლარაციებისა და კონსულტაციის შედეგად მიყენებული საგადასახადო ზიანი რომელიც გამოწვეული იქნა ჩვენი კომპანიის მიერ გაწეული მომსახურებით, დაზღვეული იქნება 500 000 ლარის ფარგლებში.