კონსალტინგი

ACG-ის გთავაზობთ საკონსულტაციო მომსახურებას სხვადასხვა სფეროში.

საკონსულტაციო მომსახურება მოიცავს ინვესტორი კომპანიებისათვის:

  • ბიზნეს სტრუქტურის შემუშავებას;
  • საპროგნოზო ბიუჯეტის დაგემვას:
  • საინვესტიციო პაკეტის მომზადებას;
  • ინვესტიციის ფორმების შერჩევას;