ირაკლი მაღრაძე

სერტიფიკატები:

აუდიტორი,პროფესიონალ ბუღალტერი – სერტიფიკატი #0028;

სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის მიერ გაცემული საჯარო სექტორის აუდიტორი – სერტიფიკატი #0031;

საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საბჭოს მიერ გაცემული სერტიფიკატი ზ#ბ/270;

 

სამუშაო გამოცდილება:

სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტრო;

საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო;

სამხარაულის სახელობის სასამართლო–სამედიცინო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო;

ქ. თბილისის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი;

PA Consulting Group;

Rompetrol Georgia Ltd