სერვისები

ჩვენი სერვისები მოიცავს:

აუდიტორული მომსახურება

ACG-ს მიერ ჩატარებული აუდიტი უზრუნველყოფს თქვენი კომპანიის ფინანსური მართვის ეფექტურობის ამაღლებას

სრულად ნახვა

საბუღალტრო მომსახურება

პროფესიონალ ბუღალტერთა ჯგუფი გთვაზობთ ყოველთვიური ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას საბუღალტრო პროგრამების გამოყენებით

სრულად ნახვა

საგადასახადო რისკების შემცირება

საგადასახადო რისკების შემცირება გულისხმობს სადაზღვევო კომპანიასთან კოოპერირების შედეგად თქვენი მომავალი საგადასახადო რისკების დაზღვევას

სრულად ნახვა

კონსალტინგი

ACG-ის გთავაზობთ საკონსულტაციო მომსახურებას სხვადასხვა სფეროში ინვესტორი კომპანიებისთვის და მოიცავს:

სრულად ნახვა

ბიზნეს პროექტები

ბიზნეს გეგმის მომზადება-შემუშავება არის ჩვენი სპეციალიზაციის ძირითადი და მნიშვნელოვანი საკითხი

სრულად ნახვა

ქონების შეფასება

ACG განახორციელებს თქვენს საკუთრებაში არსებულ მატერიალური თუ არამატერიალური ქონების შეფასებას

სრულად ნახვა